Tagasi

08.08.2015. 08.08.15-Pskovskii suvenir 2015

08.08.15 Rahvusvaheline näitus "Pskovskii Suvenir 2015", Pskov, Venemaa (kohtunik - Rui Oliviera, Portugal) 

Draiv Iz Sozvezdiya Adomasa exl., 4

Daikiri Iz Sozvezdiya Adomasa exl., 2, R.JCAC

Ainult 10 kuud BEST PAAR - 2 koht!!!